Thời sự

Bộ trưởng TT&TT kiến nghị cho nhân viên làm ở nhà, bác sỹ khám online
Khẳng định hiện nay có đủ công nghệ họp trực tuyến đến từng người để làm việc tại nhà hiệu quả, Bộ trưởng TT&TT kiến nghị cho cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà để phòng chống dịch.
lên đầu trang