• Chia sẻ bài viết Phát triển kinh tế biển không thể bền vững nếu không có vai trò của KH&CN lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Phát triển kinh tế biển không thể bền vững nếu không có vai trò của KH&CN

ictnews
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, phát triển kinh tế biển ở Việt Nam không thể bền vững nếu không có vai trò của KH&CN và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.  Ảnh: Bộ KHCN

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), mới đây Bộ KH&CN, Ban Kinh tế Trung ương, UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị “KH&CN phục vụ phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trong những năm qua việc nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trong nhiều ngành và lĩnh vực đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Một số ví dụ cụ thể là ứng dụng KH&CN trong nuôi trồng, chế biến thủy sản; sản xuất giống thủy sản (giống tôm thẻ chân trắng và nuôi tôm hùm); bảo vệ môi trường, chống sói lở bờ biển; ứng dụng công nghệ làm đá tuyết từ nước biển phục vụ bảo quản hải sản; ứng dụng công nghệ viễn thám, quan trắc giám sát chất lượng nước; chế tạo thiết bị đánh bắt cá ngừ đại dương; ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất tại Công ty Ô tô Trường Hải (THACO)…

Chia sẻ về sự quan tâm, đầu tư của Lãnh đạo Thành phố trong về vấn đề phát triển kinh tế biển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, những năm qua, Thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh các nghiên cứu về biển đảo nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về các hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật biển; điều kiện địa chất, địa hình và tài nguyên khóang sản biển, hiện trạng môi trường biển, sưu tầm các tư liệu về biển đảo... để phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố và bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Vừa qua, UBND Thành phố Đà Nẵng cũng đã phê duyệt Đề án “Phát triển ngành kinh tế biển Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu tăng trưởng dịch vụ kinh tế biển 12%-15%.
Theo thông tin từ Bộ KH&CN, tại Hội nghị này, nhiều giải pháp công nghệ đã và đang được sử dụng đạt hiệu quả cao được các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm như ứng dụng công nghệ đá tuyết vào công tác bảo quản hải sản trong quá trình đánh bắt cá xa bờ, trong đó nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết kế, chế tạo máy tạo đá tuyết sẽ tạo ra tiền đề quan trọng để ứng dụng công nghệ đá tuyết vào công tác bảo quản hải sản trong đánh bắt cá xa bờ tại Việt Nam; nghiên cứu, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sinh sản giống nhân tạo và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản, có giá trị kinh tế cao cho người nuôi trồng thủy sản tỉnh Khánh Hòa;...

Cùng với đó, có nhiều giải pháp được đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung và một số địa phương nói riêng từ hoàn thiện thể chế; quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực biển; phát triển các chuỗi đô thị; phát triển các ngành nghề kinh tế biển mới; phát triển kinh tế đảo; phát triển năng lượng tái tạo cho tới liên kết vùng; tăng cường hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế quản lý; thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo… Đồng thời, một số chương trình và đề tài nghiên cứu cụ thể cũng được đề xuất nhằm tăng cường vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế biển của vùng từ nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách; quy hoạch không gian biển….; nghiên cứu công nghệ ứng dụng cho ngành kinh tế biển, xây dựng khu KH&CN biển quốc tế nhất là đối với các khu kinh tế biển; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ môi trường….

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, Hội nghị là một trong những bước đi nhằm cụ thể hóa các quan điểm và chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta về phát triển kinh tế biển và phát triển KH&CN.

Trong thời gian tới, để KH&CN thực sự có vai trò thúc đẩy phát triển nền kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nhằm đảm bảo sự thông suốt trong nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế biển cũng như vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ từ trung ương đến địa phương; từ cán bộ cho đến người dân và doanh nghiệp. Phát triển kinh tế biển ở Việt Nam nói chung và kinh tế biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng không thể bền vững nếu không có vai trò của KH&CN, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi căn bản sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập quốc tế sâu, rộng; biến đổi khí hậu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với những tác động nhanh, nhiều chiều và khó lường đối với nền kinh tế nước ta.

Đồng thời, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 thông qua việc tiếp tục hoàn thiện các khung khổ pháp luật và điều tiết; xây dựng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế biển vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Cùng với đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể để KH&CN cùng với phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao thực sự là một trong 3 khâu đột phá nhằm phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam nói chung và kinh tế biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính; khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút đa dạng các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển và ứng dụng KH&CN nhằm phát triển bền vững kinh tế biển của vùng.

Cuối cùng, tăng cường sự phối hợp và liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và với các tỉnh, thành phố của cả nước trong các hoạt động phát triển và ứng dụng KH&CN cho phát triển bền vững kinh tế biển của vùng, cũng như sự phối hợp giữa các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt giữa Bộ KH&CN và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hỗ trợ phát triển vùng thông qua những chương trình, dự án cụ thể.

Nhóm PV

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Phát triển kinh tế biển không thể bền vững nếu không có vai trò của KH&CN lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang