• Chia sẻ bài viết Phát động thi đua ngành TT&TT năm 2017 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Phát động thi đua ngành TT&TT năm 2017

Chủ đề chính của phong trào thi đua ngành TT&TT năm 2017 là “Toàn ngành TT&TT đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát động thi đua ngành TT&TT năm 2017.

Sáng 23/12/2016, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã chính thức phát động thi đua trong toàn ngành năm 2017.

Thứ trưởng Phan Tâm cho biết Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị số 105 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Toàn ngành TT&TT đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017 và các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 6 đơn vị thuộc Bộ TT&TT gồm: Vụ Kế hoạch Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử, Nhà xuất bản TT&TT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

2. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực. 

Đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 13/7/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Quyết định số 2020/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020. 

Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, của từng đơn vị cơ sở. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản.

3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tặng Cờ hi đua của Chính phủ cho 10 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, gồm: Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Trung tâm Internet Việt Nam, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục An toàn thông tin, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Viện Chiến lược TT&TT, Trung tâm Báo chí & Hợp tác truyền thông quốc tế, Báo VietnamNet.

4. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

5. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua thường xuyên trong năm, phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

6. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT năm 2016 cho 30 Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, tiên tiến. Các tổ chức đoàn thể trong ngành TT&TT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, những tấm gương “người tốt, việc tốt”. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, gương các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh,  nhân rộng, tạo sức lan tỏa. 

 

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng: Học viện CNBCVT phải phát triển mạnh mẽ hơn dưới cơ chế tự chủ mới
ICTnews - Phát biểu tại buổi lễ mít tinh kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức tại Học viện CNBCVT sáng nay, 18/11, Thứ trưởng Bộ...
Bộ TT&TT sẽ xem xét xử lý các cơ quan báo chí lấy lại thông tin của nhau sai sự thật
ICTnews - Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu các Cục, Vụ gồm Báo chí, Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại,...
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: “Thanh tra không lấy kết quả xử phạt làm thành tích”
ICTnews - Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, công tác thanh tra phải nghiêm minh, không nể nang và không có vùng cấm; không lấy kết...
Đề xuất mở Tổng đài điện thoại quốc gia và quy định bảo vệ trẻ em trên mạng
ICTnews - Bộ LĐTB&XH đang đề xuất Chính phủ mở Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em và những quy định về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Phát động thi đua ngành TT&TT năm 2017 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang