• Chia sẻ bài viết Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

ictnews
Danh sách các thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.
Chủ tịch Viettel, VNPT, FPT, VietnamPost làm Ủy viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử / Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được ban hành ngày 8/9/2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thành lập ngày 28/8/2018, trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có các nhiệm vụ: nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 1124 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ được Thủ tướng Thủ tướng ban hành ngày 8/9/2018, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử có 16 thành viên, với Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; và Ủy viên thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Cũng theo danh sách mới được phê duyệt, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử còn có 13 Ủy viên gồm: Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Trọng Thừa; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng; Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, phụ trách Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost); và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT.

Tại Quyết định 1124, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Danh sách lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, với Tổ trưởng là ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Hai Tổ phó Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử là các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT; Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, ngày 28/8/2018, cùng với việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được thành lập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã ký Quyết định 336 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, được áp dụng đối với các thành viên Ủy ban và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Theo Quy chế, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và do Chủ tịch Ủy ban quyết định. Ủy ban và thành viên Ủy ban không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trong hoạt động của Ủy ban và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng các hệ thống phục vụ Chính phủ điện tử
ICTnews - Đề án Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định...
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban
ICTnews - Hôm nay, ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1072 thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện...
Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử
ICTnews - Theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban sẽ...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang