• Chia sẻ bài viết Sớm có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Sớm có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

ictnews
Nghị định mới đang được xây dựng sẽ có quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công như: giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,...

Sớm có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công . Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính đang xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công gồm giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp; Nghị định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Các chính sách khuyến khích xã hội hóa gồm chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong từng lĩnh vực.

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về đối tượng áp dụng. Theo đó, các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định này; Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư (hoặc liên doanh, liên kết) hoặc thành lập các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định này;

Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật để thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định này theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở hạch toán độc lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định này, việc áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định này do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.

Cũng theo dự thảo Nghị định, sửa đổi, bổ sung Điều 6 về giao đất, cho thuê đất. Cụ thể, cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn, giảm tiền thuê đất khi sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; Diện tích đất sử dụng vào mục đích xã hội hóa được miễn, giảm tiền thuê đất.

Trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ thời điểm có quyết định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên doanh, liên kết; Việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình xã hội hóa theo quy định của pháp luật đất đai.

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 về lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định này thực theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này được miễn lệ phí trước bạ.

Đối với nội dung Điều 8 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp được đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 9 “Chính sách ưu đãi về tín dụng” như sau: Cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi, đối tượng quy định Nghị định này thuộc danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước.

Đối với nội dung huy động vốn tại Điều 10, được đề xuất, sửa đổi, bổ sung như sau: Cơ sở thực hiện xã hội hóa được phép huy động vốn phù hợp với loại hình thành lập theo quy định của pháp luật bao gồm: Vốn góp thành lập ban đầu; Huy động vốn từ lợi nhuận không chia; Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu; Huy động vốn từ việc hợp tác, liên kết liên doanh với các doanh nghiệp; Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, tài chính, các tổ chức kinh tế và cá nhân và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

D.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Sớm có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang