• Chia sẻ bài viết Yêu cầu báo cáo việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT thành công ty cổ phần trong tháng 10 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Yêu cầu báo cáo việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT thành công ty cổ phần trong tháng 10

ictnews
Ngày 3/10/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT thành công ty cổ phần.

Từ cuối tháng 10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1431 phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT đến năm 2021, định hướng đến năm 2030” (Ảnh minh họa: Internet)

Cụ thể, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ TT&TT ngày 3/10/2019 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, xét đề nghị của Bộ TT&TT và ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ TT&TT nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến các Bộ Tài chính, Tư pháp về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, bảo đảm phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1431 ngày 26/10/2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2019.

Tại Quyết định 1431 được ban hành ngày 26/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT đến năm 2021, định hướng đến năm 2030”.

Quy hoạch hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; bố trí lại nguồn lực hợp lý của ngân sách nhà nước dành cho hoạt động sự nghiệp công về TT&TT; thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển, nâng cao chất lượng và số lượng các sản phẩm, dịch vụ công, giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Đồng thời, tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý. Bảo đảm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công có chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đặc biệt tập trung vào các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Quy hoạch cũng nêu rõ,với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT(không bao gồm các cơ quan báo chí), mục tiêu cụ thể đặt ra cho giai đoạn đến 2021 là rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp bảo đảm phù hợp với danh mục dịch vụ sự nghiệp CNTT-TT, bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, thống nhất; thực hiện tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công; giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 theo Nghị quyết 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Về thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT phải tăng dần mức độ tự chủ về tài chính hàng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 có tối thiểu 10% đơn vị tự chủ về chi thường xuyên, chi thường xuyên và chi đầu tư, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết 19. Cũng trong giai đoạn đến năm 2021, phải hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Nhóm PV

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TT&TT trong hơn 2 năm tới
ICTnews - Theo Quy hoạch mới được phê duyệt, giai đoạn đến năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công...
VNCERT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin
ICTnews - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ TT&TT được tổ chức lại...
PTIT đã hoạt động hoàn toàn tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư
ICTnews - Bên cạnh những thuận lợi, thời gian qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cũng gặp không ít khó khăn thử thách, nhất...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Yêu cầu báo cáo việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT thành công ty cổ phần trong tháng 10 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang