• Chia sẻ bài viết Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025

ictnews
Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên các loại hình thông tin: báo chí, xuất bản, thông tin công cộng trên Internet, thông tin cơ sở vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đặt mục tiêu 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới vào năm 2025 (Ảnh minh họa)

100% website cung cấp dịch vụ công đáp ứng yêu cầu xác thực người dùng vào 2025

Quyết định 1497 phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 8/11/2018.

Theo Chiến lược, về báo in, báo điện tử, mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đạt mức 60%/40%;

Sắp xếp đầu mối các cơ quan báo chí theo Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tăng số lượng tạp chí khoa học; 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Với loại hình báo nói, báo hình, Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2025, 70% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; 100% dân số các vùng còn lại được nghe, xem các chương trình này.

Cùng với đó, tăng thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; các kênh trung ương bảo đảm phát sóng 24 giờ/ngày...

Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỉ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của kênh đó.

Đối với loại hình thông tin điện tử, mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương;

Cùng với đó, cũng đến năm 2025, 100% các trang tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, kết nối với các dịch vụ do Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cung ứng; 100% các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, tổ chức Việt Nam được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin; 100% các trang thông tin điện tử Việt Nam cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức trên trang chủ theo quy định của pháp luật.

Về xuất bản, theo Chiến lược, thời gian tới sẽ duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, ổn định sách in truyền thống. Phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 580 triệu bản, tương đương 6 bản sách/người/năm; đến năm 2030, đạt khoảng 700 triệu bản, tương đương 7 bản sách/người/năm. Tăng tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt 20-30% số lượng xuất bản phẩm.

Mục tiêu đề ra trong Chiến lược với lĩnh vực thông tin cơ sở là tăng cường sử dụng CNTT, dịch vụ viễn thông, Internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh ở các xã để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

6 nhóm giải pháp trọng tâm

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Chiến lược phát triển thông tin quốc gia mới được phê duyệt cũng vạch rõ 6 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Giải pháp về cơ chế chính sách; Giải pháp về bộ máy, nguồn nhân lực; Giải pháp về tài chính; Giải pháp về khoa học và công nghệ; Giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; Giải pháp về hợp tác quốc tế.

Trong đó, với nhóm giải pháp về khoa học công nghệ, thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhiều nội dung công việc sẽ được triển khai, đó là: đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; chuẩn hóa hệ thống thông tin các cơ quan, tổ chức làm cơ sở xác minh thông tin; chuẩn hóa hệ thống thông tin các cơ quan chức năng, đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các loại hình thông tin theo xu hương chung của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về công tác thông tin, quản lý thông tin, đặc biệt là thông tin điện tử.

Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao CNTT phục vụ phát triển thông tin trên mạng; nâng cao năng lực tư vấn, chuyển giao ứng dụng cho các tổ chức nghiên cứu, tư vấn khoa học và công nghệ, các tập đoàn, doanh nghiệp, các hiệp hội và cơ quan quản lý; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý thông tin; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ xuất bản để phát triển xuất bản phẩm điện tử, chuyển đổi phương thức phát hành từ phát hành truyền thống sang phát hành điện tử; đầu tư nghiên cứu và áp dụng CNTT phục vụ bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu thông tin.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho các loại hình thông tin phát triển; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương xây dựng, hoàn thiện, đổi mới cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý báo chí; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện chính sách nhằm phát triển và quản lý tốt xuất bản phẩm, quản lý phim ảnh, các chương trình của nước ngoài đưa lên truyền hình, mạng Internet.

Bộ TT&TT cũng được giao phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan để huy động và cân đối các nguồn lực thực hiện Chiến lược; chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai Chiến lược; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT hoàn tất việc đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm lưu chiểu dữ liệu truyền thông quốc gia, đáp ứng yêu cầu giám sát, phân tích, đánh giá chuyên sâu.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Ban hành Nghị định về lưu chiểu điện tử với báo nói, báo hình, báo điện tử
ICTnews - Nghị định 08 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo...
Đến 2020, 95% cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện có hệ thống truyền thanh không dây
ICTnews - Một trong những mục tiêu của Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là...
Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TT&TT trong hơn 2 năm tới
ICTnews - Theo Quy hoạch mới được phê duyệt, giai đoạn đến năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang