Thống lĩnh thị trường

Cập nhập tin tức Thống lĩnh thị trường

Bộ TT&TT: "Ưu tiên thị trường, người dùng là hàng đầu"

Từ góc độ cơ quan quản lý, Bộ TT&TT đã nhiều lần giải đáp kiến nghị của Viettel về việc xin được "đối xử bình đẳng ngang các mạng nhỏ".

Đang cập nhật dữ liệu !