THU NHẬP NGÀNH CNTT

  • CNTT-Máy tính nằm trong Top 3 ngành trả lương cao
    ICTnews - Theo báo cáo lương 6 tháng đầu năm 2018 mới được JobStreet.com Việt Nam công bố, nằm trong Top 3 ngành trả lương cao cho hầu hết các vị trí, lương của nhân sự CNTT/ Máy tính dao động từ 296 USD đến 759 USD (khoảng hơn 6,7 triệu đồng đến trên 17,3 triệu đồng), tăng 21% so với năm trước.
  • Thị trường nhân sự CNTT Việt khan hiếm lập trình viên kinh nghiệm Java, .Net, Mobile, PHP
    ICTnews - Theo báo cáo mới công bố của Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks, các công ty CNTT hiện nay đang phải cạnh tranh rất nhiều để có được ứng viên. Những vị trí đang khan hiếm chủ yếu là các lập trình viên có kinh nghiệm trong mảng Java, .Net, Mobile, PHP.
lên đầu trang