Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng

Cập nhập tin tức Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng

Phát triển Chính phủ số cần tư duy và cách làm mới

Việt Nam đã có Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số làm kim chỉ nam. Dù còn nhiều thách thức nhưng với tư duy, cách làm mới và sự vào cuộc quyết liệt, các mục tiêu đặt ra có thể hoàn thành.

Đang cập nhật dữ liệu !