Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Cập nhập tin tức Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Định hướng ngành xuất bản trở thành ngành kinh tế công nghệ

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm đề xuất, ngành xuất bản nên tính toán thêm để có sự tham gia của các chủ thể mới, để Giải thưởng Sách Quốc gia phản ánh hơn nữa những kỳ vọng của xã hội.

Đang cập nhật dữ liệu !