thủ tục

Cập nhập tin tức thủ tục

Cơ chế thuê dịch vụ CNTT cần đơn giản

Các Sở TT&TT đều đồng tình rằng, thủ tục thuê dịch vụ CNTT đối với cơ quan nhà nước cần đơn giản, tránh phức tạp hơn thủ tục đầu tư để dễ đi vào cuộc sống.

Đang cập nhật dữ liệu !