thuế tiêu thụ

Cập nhập tin tức thuế tiêu thụ

Không áp thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích game online phát triển

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định: “game là một sản phẩm của dịch vụ nội dung số và nhà nước khuyến khích phát triển”.

Đang cập nhật dữ liệu !