thuyết cháy nhà trong game

Cập nhập tin tức thuyết cháy nhà trong game

(Clip) Chết cười với lý thuyết cháy nhà trong game

Rõ ràng nếu so với logic thông thường thì chuyện cháy nhà hay sửa nhà này trong game là vô cùng 'phi lý' rồi, nhưng mà không hiểu tại sao tất cả mọi người đều chấp nhận nhỉ...

Đang cập nhật dữ liệu !