thuyết tiến hóa

Cập nhập tin tức thuyết tiến hóa

Loài người có còn tiến hóa nữa không?

Vòng đời chúng ta thật quá ngắn ngủi để có thể chứng kiến sự thay đổi của loài người một cách rõ nét. Liệu con người có đang tiếp tục tiến hóa?

Đang cập nhật dữ liệu !