Tia X

Cập nhập tin tức Tia X

Soi hành lý ở sân bay có gây hại smartphone, laptop?

Tia X có thể gây hại cho sức khỏe con người. Vậy thiết bị điện tử có giống như con người, có thể chịu tổn hại bởi tia X?

Đang cập nhật dữ liệu !