tiền thưởng của TI6

Cập nhập tin tức tiền thưởng của TI6

DOTA 2: Tiền Thưởng của The International 6 chính thức vượt mốc 6 triệu USD

Tiền thưởng của DOTA 2 TI6 hiện đã xấp xỉ tổng tiền thưởng của cả 3 mùa CKTG Liên Minh Huyền Thoại gần nhất.

Đang cập nhật dữ liệu !