tin bão mới nhất

Cập nhập tin tức tin bão mới nhất

Công điện khẩn của Bộ TT&TT ứng phó với bão số 16

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đã ký công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với cơn bão Tembin.

Công điện khẩn của Bộ TT&TT ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

Thứ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ và Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công điện số 07/CĐ-BTTTT ngày 22/8/2017 về việc chủ động ứng phó với cơn bão Hato.

Công điện khẩn của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Bộ TT&TT

Bộ TT&TT vừa có công điện khẩn yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão số 2.

Đang cập nhật dữ liệu !