tin bão

Cập nhập tin tức tin bão

Công điện khẩn của Bộ TT&TT ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

Thứ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ và Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Công điện khẩn của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Bộ TT&TT

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão, Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Công điện khẩn của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Bộ TT&TT

Bộ TT&TT vừa có công điện khẩn yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão số 2.

Bộ trưởng TT&TT gửi công điện về phòng tránh bão số 2

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão, tránh tư tưởng chủ quan, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !