tin bịa đặt

Cập nhập tin tức tin bịa đặt

Facebook tiết lộ giải pháp mới chống tin bịa đặt

Facebook vừa tiết lộ một giải pháp mới nhằm chống lại các thông tin bịa đặt hoặc sai sự thật trên nền tảng của hãng.

Đang cập nhật dữ liệu !