tin sai sụ thật

Cập nhập tin tức tin sai sụ thật

Thông tin “TP.HCM vào tình trạng khẩn” là sai sự thật

Trên mạng Internet đang lan truyền nội dung cho hay TP.HCM rơi vào tình trạng khẩn, tuy nhiên thông tin này không chính xác.

Đang cập nhật dữ liệu !