tính cộng đồng

Cập nhập tin tức tính cộng đồng

Đánh giá gMO Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tính chiến thuật cao, yếu tố cộng đồng kém

(GameSao) - Được đánh giá cao nhờ tính chiến thuật trong lối chơi song gMO Tam Quốc Diễn Nghĩa gây thất vọng bởi hệ thống cộng đồng khá yếu kém của mình.

Đang cập nhật dữ liệu !