tỉnh Gia Lai

Cập nhập tin tức tỉnh Gia Lai

"Không ai lại xông vào rừng cấm để làm thủy điện!"

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc xây 2 đập thủy điện trong khu bảo tồn Kon Chư Răng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) là vi phạm luật và gây nhiều hệ lụy về môi trường và đa dạng sinh học.

Đang cập nhật dữ liệu !