tinh giản biên chế

Cập nhập tin tức tinh giản biên chế

Bộ TT&TT giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện được các chỉ tiêu giảm các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đang cập nhật dữ liệu !