tính năng đầu hàng sớm trong LMHT

Cập nhập tin tức tính năng đầu hàng sớm trong LMHT

LMHT: Tính năng Đầu Hàng Sớm – Đấu lại đã có mặt trên máy chủ PBE

(GameSao) - Ngoài ra còn có các tính năng khác đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE và sẽ xuất hiện trong thời gian tới tại máy chủ chính thức.

Đang cập nhật dữ liệu !