Tjeub@chlong

Cập nhập tin tức Tjeub@chlong

10 nhân vật có đóng góp nhiều nhất cho làng AOE Việt

Đây là những con người có nhiều ảnh hưởng và dành không ít công sức cho sự phát triển của cộng đồng game trong suốt 16 năm qua.

Đang cập nhật dữ liệu !