TNCN

Cập nhập tin tức TNCN

Chỉ giảm 50% thuế TNCN cho nhân lực các ngành cần khuyến khích?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính giải trình rõ tác động của giải pháp giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực CNTT.

Đang cập nhật dữ liệu !