toà nhà thông minh

Cập nhập tin tức toà nhà thông minh

Hệ thống kiểm soát thông minh nhân viên bảo vệ cho doanh nghiệp, toà nhà

Giải pháp do Công viên phần mềm Quang Trung và đối tác xây dựng giúp quản lý lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp, toà nhà.

Đang cập nhật dữ liệu !