tốc độ ánh sáng

Cập nhập tin tức tốc độ ánh sáng

Máy tính chạy với tốc độ ánh sáng sắp ra đời

Lần đầu tiên, các nhà vật lý đã thiết kế thành công loại chip "siêu vật liệu" mở đường cho việc thiết kế những chiếc máy tính chạy bằng ánh sáng.

Đang cập nhật dữ liệu !