tồn tại sự sống

Cập nhập tin tức tồn tại sự sống

Những điều đáng kinh ngạc về Trái đất thứ 2

Hành tinh được đặt tên Proxima b, quay quanh ngôi sao Proxima Centauri, với kích thước khoảng 1,3 lần Trái đất, nhiệt độ thích hợp để nước ở dạng lỏng và nhiều khả năng tồn tại sự sống ngoài hệ mặt trời.

Đang cập nhật dữ liệu !