tổn thương

Cập nhập tin tức tổn thương

Coser Việt đang bị bộ phận giới trẻ làm tổn thương

Những năm gần đây, văn hóa cosplay tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. So với những năm 2006-2007 - khi mà cosplay mới xuất hiện tại Việt Nam, số lượng cosplayers tại Việt Nam hiện nay đã tăng đáng kể, những cuộc thi và lễ hội cosplay cũng được đầu tư ngày càng công phu tại cả hai miền Nam - Bắc.

Đang cập nhật dữ liệu !