tôn tiểu không

Cập nhập tin tức tôn tiểu không

72 phép biến hóa trong Ngộ Không Truyền Kỳ

(GameSao) - Trong Ngộ Không Truyền Kỳ, người chơi sẽ có cơ hội hóa thân thành Tiểu Ngộ Không hay Mỹ Hầu Vương từ tính năng Hóa Thần.

Đang cập nhật dữ liệu !