ToyQuest: The Lost And Found

Cập nhập tin tức ToyQuest: The Lost And Found

Xuất hiện hame thuần Việt đầu tiên đặt chân lên PS4 và Xbox One

(GameSao) - Hiker Games đang hợp tác với Digital Smash để đưa ToyQuest lên Xbox và Ps4 vào hè 2016 này. Nếu thành công, ToyQuest sẽ trở thành game Việt đầu tiên được đặt chân lên cả Steam, XBox và PS4.

Đang cập nhật dữ liệu !