TP Thủ Đức

Cập nhập tin tức TP Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức ra mắt “bộ não số” điều hành đô thị thông minh

Trung tâm điều hành đô thị thông minh Thủ Đức là “bộ não số” đầu tiên tại TP.HCM có đầy đủ 9 lĩnh vực đô thị thông minh và phân hệ điều hành phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !