Trainer Tips

Cập nhập tin tức Trainer Tips

Cộng đồng quyên góp 19 nghìn USD để Youtuber đi săn Pokemon hệ băng

Săn bắt được Pokemon hệ băng – Lapras chỉ là một phần bên cạnh những ý định khám phá của youtuber nổi tiếng này.

Đang cập nhật dữ liệu !