trạm vũ trụ Thiên Cung

Cập nhập tin tức trạm vũ trụ Thiên Cung

Video Trung Quốc phóng mô-đun cuối cùng trạm vũ trụ Thiên Cung Icon

Trung Quốc vừa phóng mô-đun cuối cùng để hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung, từ bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hà Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !