trẻ trâu chửi bậy trong game

Cập nhập tin tức trẻ trâu chửi bậy trong game

Gặp quá nhiều trẻ trâu chửi bậy, liệu tôi có nên bỏ game?

Tôi đã từng được "trải nghiệm" một anh chàng game thủ toxic đúng nghĩa đen, chê cả quân ta lẫn phe địch, gây khó chịu vô cùng

Đang cập nhật dữ liệu !