tri ân thầy cô

Cập nhập tin tức tri ân thầy cô

“Cảm động lời tri ân thầy cô qua bản Mashup chế cực độc”

(GameSao) - Cho dù có viết bao nhiêu đi nữa, dùng bao nhiêu từ ngữ đi chăng nữa cũng chẳng thể nào nói hết được những ơn nghĩa mà những người thầy cô đã mang lại cho chúng ta. Vì vậy chúng con xin gửi những lời biết ơn này qua bài hát “Lặng thầm tình thầy cô”

Đang cập nhật dữ liệu !