tri tue nhan tao

Cập nhập tin tức tri tue nhan tao

Phát triển trí tuệ nhân tạo cần hướng tới bền vững, thân thiện với môi trường sống

Theo các chuyên gia, cần hướng tới phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) thành hệ thống có tính bền vững, đảm bảo tính cân bằng và thân thiện với môi trường sống.

Đang cập nhật dữ liệu !