tripod

Cập nhập tin tức tripod

Đây là sản phẩm tripod kì lạ chưa từng thấy, đỡ máy chưa đủ lại còn đỡ luôn cả... mông của chủ nhân

Đứng chờ đợi mòn mỏi khi đang chụp phơi sáng làm gì? Ngồi xuống làm cốc trà chờ kết quả có hay hơn không!

Đang cập nhật dữ liệu !