trờ chơi điện tử

Cập nhập tin tức trờ chơi điện tử

Bộ TT & TT "siết" quy định doanh nghiệp phải lưu trữ thông tin game thủ

Dự thảo Thông tư của Bộ TT & TT hướng dẫn Nghị định 72 về quản lý game và Internet đã mở rộng đối tượng doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến bắt buộc phải lưu trữ thông tin cá nhân của các game thủ.

Đang cập nhật dữ liệu !