Trung tâm chứng thực Điện tử Quốc gia

Cập nhập tin tức Trung tâm chứng thực Điện tử Quốc gia

Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ 3 đơn vị

Bộ TT&TT vừa công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại với 5 cán bộ lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ là Cục Tin học hóa, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Đang cập nhật dữ liệu !