Trung tướng

Cập nhập tin tức Trung tướng

Tạo điều kiện cho báo chí tuyên truyền hoạt động của quân đội

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, sẵn sàng tạo điều kiện cho phóng viên, nhất là các báo ngoài quân đội tác nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !