Trưởng ban Tuyên giáo TƯ

Cập nhập tin tức Trưởng ban Tuyên giáo TƯ

Thông tin nhân sự tránh bị lợi dụng vào mục đích không trong sáng

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ lưu ý, việc thông tin công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng, đặc biệt là công tác nhân sự, tránh hiện tượng báo chí bị lợi dụng vào những mục đích không trong sáng.

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo phải đi trước mở đường

Công tác tuyên giáo phải chủ động đi trước mở đường để chủ trương đường lối, chính sách đi vào cuộc sống.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Sáng nay, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 2017".

Đang cập nhật dữ liệu !