trường cao đẳng

Cập nhập tin tức trường cao đẳng

"Trường Hữu nghị Việt–Hàn cần hiện đại hóa đào tạo"

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn cần hiện đại hóa hoạt động đào tạo nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Đang cập nhật dữ liệu !