trường giang

Cập nhập tin tức trường giang

TQ khai thác thương mại nhà máy điện hạt nhân sát VN

 Bảo đảm an toàn Nhà máy điện hạt nhân Trường Giang, Hải Nam, đó không chỉ là trách nhiệm của TQ đối với đất nước mình mà còn với cả quốc gia láng giềng.

Đang cập nhật dữ liệu !