trường học tệ nhất trong anime

Cập nhập tin tức trường học tệ nhất trong anime

Những trường học tệ nhất trong thế giới của anime

Lớp 3-E ở trung học cơ sở Kunugigaoka là một lớp học đặc biệt, bởi nó có thầy giáo chủ nhiệm là một con quái vật hình dạng bạch tuộc kèm theo khuôn mặt cười với khả năng di chuyển ở tốc độ Mach 20.

Đang cập nhật dữ liệu !