trưởng thành

Cập nhập tin tức trưởng thành

Quảng cáo game ở Việt Nam cứ như là nô lệ tình dục

Thực tế cho thấy các NPH Game Việt Nam đang lạm dụng yếu tố tình dục để khai thác tối đa hiệu quả quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Đang cập nhật dữ liệu !