truy xuất

Cập nhập tin tức truy xuất

Hưng Yên áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Từ năm 2023, Hưng Yên sẽ phổ biến, hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh sử dụng mã số, mã vạch, triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Đang cập nhật dữ liệu !