truyền hình số mặt đất

Cập nhập tin tức truyền hình số mặt đất

Việt Nam đi cùng nhịp các nước dẫn đầu thế giới về công nghệ truyền hình

Đề án số hóa truyền hình đã hoàn thành được 4 mục tiêu lớn, mang đến cách tiếp cận mới, những kinh nghiệm để thực hiện thành công chuyển đổi số và mở thêm nhiều không gian mới.

Đang cập nhật dữ liệu !